Åtgärd för långsam meny i DiRT Rally på Linux

Stötte på problem med att menysystemet i DiRT Rally var hopplöst långsamt och laggigt.
Problemet verkar härstamma från filmen som spelar i bakgrunden. Det finns en del som löst detta genom att använda en stillastående bild istället för filmen. Andra har löst det genom att omkoda filmen till en lägre bitrate. Nedan är en beskrivning på hur du gör en omkodning. I windowsversion ligger dock filen på annan plats.

Filen du behöver redigera finns under:
~user/.steam/steam/SteamApps/common/DiRT Rally/share/data/video/

ta först en backup av filen
mv dirt_rally_fe_bg_30fps.webm dirt_rally_fe_bg_30fps.webm.bak

Och starta sedan en omkodning.
ffmpeg -i dirt_rally_fe_bg_30fps.webm.bak -vcodec libvpx-vp9 -b:v 128k -r 30 dirt_rally_fe_bg_30fps.webm

Detta löste problemet för mig. Hoppas du har användning av detta.


Byta kupefilter Toyota Avensis 2003-2008.

Att byta kupéfilter på Toyota Avensis är rätt enkelt och tar rätt kort tid att utföra.

Steg 1: Öppna och töm handskfacket. Det underlättar jobbet.

Steg 2: Använd en Phillipshead #2 (stjärnskruvmejsel) och skruva loss dämparen som sitter på höger sida av handskfacket.
Skruv som håller handskfackets dämpare

Steg 3: Genom att trycka på sidorna av handskfacket får du loss det så den går fälla längre ned. Dra ut och loss hela handskfackslådan.
Punkter att trycka på för att ta ned handskfack

Steg 4: Öppna serviceluckan som döljer kupéfiltret genom att klämma ihop hakarna på vardera sida med fingrarna.
Servicelucka till kupéfiltret

Steg 5: Dra ut det gamla filtret och stoppa in ett nytt.

Steg 6: Montera åter handskfackslådan. Se till att de två gångjärnen nederst fastnar och vik sedan in lådan så klackarna klickar. Skruva sedan fast dämparen.

Toyotas orginaldelnummer är 87139-YZZ07. Denso DCF358P, Bosch 1987432088, Mann CU2035 eller CUK2035 (med aktivt kol).


Small LED bar on Honda Transalp

The 1988 Honda Transalp has a single headlight which supplies the high and low beam. It uses a standard H4. I think the low beam is acceptable. But the high beam throws the light long and narrow. You have trouble seeing the side of the road and what is close in front of you.

Changing the bulb to a higher wattage is not recommendable, unless you upgrade the wiring at the same time. You can however put in a more efficient bulb. Like the Philips X-treme or Osram night breaker. These can offer a slight improvement.

Another option is retrofitting a HID-kit. There are some problems with that. This solution is not legal in a lot of places and you often send a lot of glare to oncoming traffic. The beam pattern wont change, so it doesn’t address my main concern. But you will get a lot more light from these kits.

Since I had a LED light bar laying around I mounted it on the bike. I placed it on the stem, so when the handlebars turn, so does the LED bar. Since it had a low current draw I could connect it straight to the original wiring without any measurable voltage drop at the bulb. The LED was bought at dealextreme.com. And here is a link to the product.
It added the lighting close and wide. This was a good combination with the original high beam. But the light output (lumen) was to low. It was specified at 1440 lumen, but I’m guessing it gave about 1000.
If purchasing an extra light for night time usage I would recommend getting something with a higher output.

Fix Noisy Clevo laptop fan

My laptop was making a strange rattling noise. I took it apart to try and fix the trouble.
It was the slide bearing for the main fan that had gone dry and was wobbling. Adding new bearing grease fixed the problem.

This was 4 years ago and now the noise had started again. So I made a Youtube video showing how to disassemble the laptop and grease the fan. After applying grease the noise stopped.

Step 1: Remove the back panel covering the fan and disconnect the cable.
Step 2: Unscrew the fan from the panel.
Step 3: Open the fan by undoing 4 screws.
Step 4: Remove the fan rotor from the housing by lifting it straight up.
Step 5: Apply a small amount of bearing grease in the axle hole.
Step 6: Reassemble the parts in reverse order.

Effektförluster i skarvsladd

Vi hade nyligen en byggfläkt igång i ett närliggande uthus. För att få el dit behövdes det dubbla skarvsladdar och det fick mig att fundera, hur mycket förluster blir det i skarvsladdarna. Dessa var utav en billig variant och byggfläkten på 2 kW. Eftersom jag inte fann någon lämplig kalkylator för ett sådant scenario på nätet fick jag beräkna med hjälp av högstadiematten, som var rätt rostig. Eftersom jag nyligt gjort en kalkylator så tänkte jag en till kan ju inte vara så svår nu när man är varm i kläderna.

Jag antar här att märkspänningen är 240 Volt. Notera att effekten i apparaten sjunker både utav värmeförluster i kabeln och spänningsfall.


Utbyte biogas olika hushållsavfall

I min kommun (Skellefte) har man möjlighet välja till ett brunt kärl för sitt hushållsavfall. Detta avfall går då vidare till Tuvans biogasanläggning och rötas till biogas. Men hur mycket gas blir det då utav ditt hushållsavfall? Biogasfoldern från biogasportalen anger 204 m3 per ton. Vilket betyder ungefär 0,2 m3 per kg hushållsavfall.
Men om man vill vara lite mer specifik, så fann jag tabell 2.1 i substrathandbok SGC 200 som anger ett utbyte för fett 0,96, protein 0,51 och kolhydrat 0,42 Nm3 per kg. Detta var då i det optimala fallet. Numera används kg gas istället för Nm3. Man får 0,8 kg gas per Nm3 enligt källor på interwebz.

Jag räknade ut några intressanta fall:
*En crème fraiche (200g) som stått för länge i kylskåpet gav drygt 0,05 kg.
Det är värt mer än 50 öre vid pumpen.
*Sumpen från en kopp kaffe gav gas för nästan 2 öre eller 1,3 gram gas.
*Den tredjedel av en burk senapssill jag inte orkade gav nästan 50 öre.

Hur långt skulle då en personbil eller sopbilen som hämtar ta sig på detta?
Jag tog data från en rapport Stockholm stad gjort på biogasdrivna sopbiler i trafik. För personbil tog jag VW Passat som är en vanlig bil. Ungefär 70kg/100km Sopbil och 4,3 kg/100 km bil.
*Crème fraichen ger då 70 meter för sopbilen och en kilometer för personbilen.
*Kaffesumpen ger 1,8 meter sopbil och 80 meter bil.


snabbsök inuti Synaptic för Lubuntu saknas

Det fanns ingen snabbsöksrutan i Synaptic när jag nyligen installerat Lubuntu. Lubuntu är en version utav Ubuntu som har lägre systemkrav. För att få snabbsök (quick search) så behöver man ett paket som heter apt-xapian-index. Därefter uppdatera indexet.

sudo apt-get install apt-xapian-index
sudo update-apt-xapian-index -vf