Utbyte biogas olika hushållsavfall

I min kommun (Skellefte) har man möjlighet välja till ett brunt kärl för sitt hushållsavfall. Detta avfall går då vidare till Tuvans biogasanläggning och rötas till biogas. Men hur mycket gas blir det då utav ditt hushållsavfall? Biogasfoldern från biogasportalen anger 204 m3 per ton. Vilket betyder ungefär 0,2 m3 per kg hushållsavfall.
Men om man vill vara lite mer specifik, så fann jag tabell 2.1 i substrathandbok SGC 200 som anger ett utbyte för fett 0,96, protein 0,51 och kolhydrat 0,42 Nm3 per kg. Detta var då i det optimala fallet. Numera används kg gas istället för Nm3. Man får 0,8 kg gas per Nm3 enligt källor på interwebz.

Jag räknade ut några intressanta fall:
*En crème fraiche (200g) som stått för länge i kylskåpet gav drygt 0,05 kg.
Det är värt mer än 50 öre vid pumpen.
*Sumpen från en kopp kaffe gav gas för nästan 2 öre eller 1,3 gram gas.
*Den tredjedel av en burk senapssill jag inte orkade gav nästan 50 öre.

Hur långt skulle då en personbil eller sopbilen som hämtar ta sig på detta?
Jag tog data från en rapport Stockholm stad gjort på biogasdrivna sopbiler i trafik. För personbil tog jag VW Passat som är en vanlig bil. Ungefär 70kg/100km Sopbil och 4,3 kg/100 km bil.
*Crème fraichen ger då 70 meter för sopbilen och en kilometer för personbilen.
*Kaffesumpen ger 1,8 meter sopbil och 80 meter bil.


Comments are closed.