Archive for Linux

Åtgärd för långsam meny i DiRT Rally på Linux

Stötte på problem med att menysystemet i DiRT Rally var hopplöst långsamt och laggigt.
Problemet verkar härstamma från filmen som spelar i bakgrunden. Det finns en del som löst detta genom att använda en stillastående bild istället för filmen. Andra har löst det genom att omkoda filmen till en lägre bitrate. Nedan är en beskrivning på hur du gör en omkodning. I windowsversion ligger dock filen på annan plats.

Filen du behöver redigera finns under:
~user/.steam/steam/SteamApps/common/DiRT Rally/share/data/video/

ta först en backup av filen
mv dirt_rally_fe_bg_30fps.webm dirt_rally_fe_bg_30fps.webm.bak

Och starta sedan en omkodning.
ffmpeg -i dirt_rally_fe_bg_30fps.webm.bak -vcodec libvpx-vp9 -b:v 128k -r 30 dirt_rally_fe_bg_30fps.webm

Detta löste problemet för mig. Hoppas du har användning av detta.


snabbsök inuti Synaptic för Lubuntu saknas

Det fanns ingen snabbsöksrutan i Synaptic när jag nyligen installerat Lubuntu. Lubuntu är en version utav Ubuntu som har lägre systemkrav. För att få snabbsök (quick search) så behöver man ett paket som heter apt-xapian-index. Därefter uppdatera indexet.

sudo apt-get install apt-xapian-index
sudo update-apt-xapian-index -vf

mus eftersläpar i Draftsight Linux

Installerade nyligen Dassault Systems Draftsight som är ett CAD program. Tyvärr stötte jag direkt efter installation på problem med att musen eftersläpade (lag, laggade, hackade…). Lösningen visade sig vara att slå av ”Sync to VBlank”. Detta gör man lättast med NVidia X Server Settings som du finner under system tools. Hittar du det inte där kan du skriva in nvidia-settings i kommandoprompten. Datorn behövde inte startas om men Draftsight behövde starta om för att ändringen skulle ha effekt.

Sync to VBlank NVidia

Tyvärr upplevde jag att videouppspelning på hemsidor blev lidande utav detta.