Fördelning av Biogasproduktion i Sverige

Medan jag surfade på biogasportalen fann jag information om hur mycket biogas som produceras i varje län. Så med hjälp av den sidan och SCB fick jag fram hur mycket som produceras per innevånare i länen.

KWh per innevånare 2013

När jag läser vidare får jag veta att 54% av den gas som produceras uppgraderas till fordonsgas, vilket ger totalt 907 GWh. Genom att använda data från energimyndigheten så får jag fram hur mycket drivmedel som användes i Sverige under 2013. Siffran som angavs var 89300 GWh, alla drivmedel. Då är Sveriges självförsörjningsgrad 1,02%. Jag gör det enkelt för mig själv och antar att alla förbrukar lika mycket drivmedel samt att uppgradering av biogas sker i lika stor andel i alla län. Detta är förstås mycket kraftiga generaliseringar, men det ger en graf 🙂

Drivmedel per innevånare 2013

Till sist så lägger jag till en länk till Googledocs dokumentet jag använt.


Comments are closed.