Skarvsladdens längd: meter
Area på kabeln mm2
Effektuttag aparat watt
Resultat:
Värmeförlust i kabel watt
Verklig effekt apparat watt
Effektbortfall apparat watt