Åtgärd för långsam meny i DiRT Rally på Linux

Stötte på problem med att menysystemet i DiRT Rally var hopplöst långsamt och laggigt.
Problemet verkar härstamma från filmen som spelar i bakgrunden. Det finns en del som löst detta genom att använda en stillastående bild istället för filmen. Andra har löst det genom att omkoda filmen till en lägre bitrate. Nedan är en beskrivning på hur du gör en omkodning. I windowsversion ligger dock filen på annan plats.

Filen du behöver redigera finns under:
~user/.steam/steam/SteamApps/common/DiRT Rally/share/data/video/

ta först en backup av filen
mv dirt_rally_fe_bg_30fps.webm dirt_rally_fe_bg_30fps.webm.bak

Och starta sedan en omkodning.
ffmpeg -i dirt_rally_fe_bg_30fps.webm.bak -vcodec libvpx-vp9 -b:v 128k -r 30 dirt_rally_fe_bg_30fps.webm

Detta löste problemet för mig. Hoppas du har användning av detta.


Comments are closed.